Modern Karatenin Babası, “FUNAKOSHI GICHIN”

Gichin Funakoshi

Okinawa yerlilerinden geleneklerine bağlı bir samurai ailesinin çocuğu olan Funakoshi, modern karatenin babası olarak tarihe geçti!

Funakoshi 1868’de Okinawa Adası’nda bulunan Shuri şehrinde doğdu ve küçük yaşlarda Karate çalışmaya  başladı. Dünya  karatetesindeki rolü 53 yaşında iken gerçek oldu.

Okinawa yerlilerinden geleneklerine bağlı bir samurai ailesinin çocuğu olan Funakoshi, ilkokul çağlarındayken devrin en önemli karate üstatlarından Itosu ve Azato’nun eğitimine verilmiştir.

Funakoshi,  çocukluğundan 1921’de Tokyo’ya gidene kadar bu iki ustadan yalnızca shuri-te karate değil, klasik Çin edebiyatı ve şiirini de öğrenmiştir. Ayrıca kısa bir sure Itosu’nun hocası, shuri-te’nin kurucusu olan Sokon Matsumura’nın yanında da çalışmıştır.

Azato ve Anko Itosu ustaların gözetiminde aralıksız devam eden çalışmalarla birlikte tahsil hayatını da aksatmamış  olan F.Gıchın mezuniyetini kazandığında Okinawa Milli Eğitimi ilköğretim sınıflarına öğretmen olarak atanır.

Funakoshi 1888de 21 yaşında okul öğretmenliğine başladı ve evlendi. Funakoshi’nin kendisi de karate çalışan karısı Funakoshi’yi çalışmalarında desteklemiştir. 1901’de Okinawa’da karate çalışmak yasallaştı ve orta dereceli okullarda çalışılması zorunlu hale geldi. Azato ve Itosu’dan izin alarak resmen karate öğretmeye başladığında Funakoshi 33 yaşındaydı.

F.Gıchın olgunluğa geçiş yıllarını yaşadığı bu dönemde öğretmenlik mesleğinin birikimlerinden de yararlanarak Okinawa karatesinin sistemleşmesi sorunları üzerine eğilir. Karateyi bir başka açıdan sentezleyip metodize etmeye yöneldiği bu süreçte ulaştığı her sonucu hocalarıyla paylaşıp onların bilgi ve deneyimleriyle zenginleştirmeye üzen gösterir.

F.Gıchın’in başarılı öğretmenlik grafiği ile bu araştırma ve geliştirme esası üzerine kurulu çalışmaları, Okinawa Milli Eğitimince de dikkatle izlenmektedir. Çok geçmeden üstadın üstün çabalarıyla ortaya koyduğu karate yöntemi, hocası Itosu’nun başlattığı Okinawa milli eğitimindeki karate çalışmalarının planlı ders müfredatı programına alınmasını sağlar.

Adanın sivil ve askeri erkânı F.Gıchın’in özel günlerde tertiplediği karateyi tanıtıcı gösterilerinden çok etkilenir. Kısa zamanda yaptığı kalıcı ve başarılı çalışmalarıyla Funakoshi Gıchın adada isminden çokça söz edilen bir karate uzmanı olmuşrur.