SİYAHKUŞAK

RÖPORTAJ: Si-Gung K. R. KERNSPECHT: “Bence WT, Radikal Bir Bilimsel Sistem Ve Saf Dövüş Mantığıdır.”

RÖPORTAJ: Si-Gung K. R. KERNSPECHT: “Bence WT, Radikal Bir Bilimsel Sistem Ve Saf Dövüş Mantığıdır.”

RÖPORTAJ: GM. K.R. KERNSPECHT  Tatih – Haziran 2012  Hazırlayan:  SİYAHKUŞAK Web. Sifu Hasan AKIN

Değerli Si-Gung,
Çok yoğun olduğunuzun farkındayım ve sizinle mülakat yapma talebimizi kabul etme nezaketiniz bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Yaklaşık yirmi yıldır öğrencisi olduğum Si-Fu’m Salih AVCI’nın Si-Fu’su, veya diğer bir ifadeyle benim Si-Gung’um olmanız çerçevesinde, sizinle bir röportaj yapmak benim için çok özel bir fırsattır.

     Sizinle ders yapma imkanım olmasa da, sizin fikir ve tecrübeleriniz her zaman yolumuzu aydınlatmıştır. Evrensel nitelikteki Wing Tsun (WT) prensipleriniz pek çok organizasyon tarafından kullanılmak olup, bu organizasyonların bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu nedenle, Wing Tsun’un sizin katkılarınız olmadan mevcut başarısını yakalamasının mümkün olamayacağını düşünenler çoktur.

     Aynı şekilde, uzun zamandır Türkiye’de bir temsilciniz bulunmuyordu. Bu dönemde, Türkiye ve uluslararası platformlarda Wing Tsun içinde ve Wing Tsun hakkında pek çok husus ifade edildi. Ancak, sizin fikir ve yaklaşımlarınız ile Türk dövüş sanatları camiası arasında bir mesafe bulunmaktaydı. Sizinle mülakat fırsatını kaçıramazdık. Bu nedenle, uzun bir soru listesi hazırladım. Avrupa ve dünya dövüş sanatları camiasındaki yeriniz, fikirlerinizi bizim için önemli kılmaktadır.
Diğer taraftan, bazı yayınlarda siz ve kişiliğiniz hakkında ciddi ithamlar dile getirilmiştir. Bu ithamlardan ne kadar haberdarsınız bilemiyorum ancak mülakatımızın bu ithamlara da cevap olmasını öngörmekteyim.

     Bunlara ilaveten, bazı sorularım farklı Ustalar tarafından yapılan çelişkili açıklamalar üzerindeki tarihi gerçekleri de ortaya çıkarmak içindir. Şimdi müsaadenizle sorularıma başlamak isterim.

Sifu Hasan AKIN: Wing Tsun’dan önce farklı pek çok savunma sanatı çalıştınız. Bu sanatlarda bulamadığınız ve Wing Tsun’u bulana kadar sizi arayışa sevk eden neydi?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: 1950lerin başında güreşle başladım, ve 1960ların sonuna doğru bir dönem bir takım bünyesinde profesyonel güreş (catch-as-catch-can) yaptım. Bunu Judo, Jiu-Jitsu, Aikido, Kempo, Karate, Kobudo (silahlar), Hapkido, Taekwondo, Shaolin, Wing Chun, Escrima ve WingTsun takip etti. Hiçbir şeyden tatmin olmadım, her zaman daha iyiyi arıyorum ve en iyiyi bulduğuma inandığımda bile bunu geliştirmeye ve daha etkin öğretme yolları bulmaya gayret ediyorum.

Sifu Hasan AKIN: WT’ye başladığınızda, WingTsun’un dünyaya bu kadar yayılabileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: Hayır, dünyada bu seviyede WingTsun/ Wing Chun öğrenen Çinli olmayan ikinci kişiydim. WingTsun’a 1970’te Londra’da başladım. O zamanlar ben WingTsun dediğimde insanlar Çin yemeğinden bahsettiğimi zannediyorlardı. Başlarken sadece kendim öğrenmek için yola çıkmıştım. Bu işi tüm Avrupa’da öğretmeye, sadece Çinli Ustamdan aldığım derslerin parasını kazanmak için başlamıştım. Eğitmen takımımın da yardımıyla Avrupa Wing Tsun Organizasyonu (EWTO)’nu yalnızca dünyanın en büyük WingTsun Organizasyonu değil, aynı zamanda en büyük profesyonel dövüş sanatları organizasyonu haline getirdik. Ve “WingTsun Eğitmenliği” diye yeni bir iş ortaya çıkardık.

Sifu Hasan AKIN: Geçmişe baktığınızda, yaptığınız veya yapmadığınız için pişmanlık duyduğunuz şeyler var mı? WT’deki pişmanlıklarınız nelerdir?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: Hayır, pişmanlık duyduğum hiçbir şey bulunmamaktadır. Zamanın en iyi hocasına sahiptim ve üniversitede ders veriyor olmam 1976 yılından bu yana kendi hocamla bin saatten daha fazla özel ders yapacak zaman ve para kazanma imkanını sunmuştur.

Sifu Hasan AKIN: EWTO uzun yıllardır Türkiye’de aktif değildi. EWTO’nun idari yapısı nasıl devam edecek? “Liderlik Konferansı” düzenlediniz, bazı eğitmenlere EWTO’dan hisseler verdiniz, v.b. EWTO içerisinde başka ne gibi yeni idari düzenlemeler vardır?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: EWTO, bundan daha güçlü hiç olmamıştı. Fakat şu anda idari yükü sadece benim omuzlarımda değil. Bazı ulusal eğitmenler artık beni yoran idari ve organizasyon işlerini devraldılar. Ben de şimdi kendimi bilimsel araştırma ve öğretime adayabiliyorum. Öğrencim Sifu Murat Taman ve kaliteli eğiticilerden oluşan ekibi saf-WT’yi Türkiye’ye yeniden getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır.

Sifu Hasan AKIN: “Profesör” unvanınız bulunmaktadır. WingTsun’u akademik sahaya çekmeye neden karar verdiniz?

Si-Gung-K. R. KERNSPECHT: WingTsun’u bilimsel çalışma konusu yapma ve dövüşü akademik bilim (combatology) haline getirme kararı verdim. Sonuç olarak, üniversite hocaydım. Bu nedenle, spor eğitimi çalışmaları gerçekleştirdim, spor ve eğitim alanında Doktor ve sonra da -onursal değil gerçek- Profesör oldum. Bulgaristan ve İngiltere’de öğrencilere dövüş sanatları üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde danışmanlık yapıyorum.

Sifu Hasan AKIN: Bir makalenizde, “örneğin WingTsun, Escrima ve Jiu-Jitsu’dan bir şeyleri kabaca bir araya getirerek kullanan bir kişi sonuçta bireysel olarak kendi işine yarayacak bir kombinasyon elde edebilir, fakat bu WingTsun değildir. Eğer WingTsun prensipleri her hareketin esin kaynağı olursa ancak WingTsun olur.” yazıyorsunuz.
Sıradan bir kişi için “kendi işine yarayacak bir kombinasyon” ile “saf WingTsun” arasındaki fark nedir?Kişi kendini koruyabildiği sürece bunun WingTsun olması veya kendi işine yarayan bir kombinasyon olması ne gibi bir farklılık arzeder?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: WingTsun tekniklerin toplamı değildir. Bizim “teknik” dediğimiz formlardan alınmış ideal hareketler sadece altında yatan WT prensiplerini göstermek için ortaya koyulan “örneklerdir”. Sonuç olarak uygulanması gereken teknik değil, doğru anlaşılmış ve özümsenmiş prensiplerdir.
Bir hareketin WingTsun olarak kabul edilebilmesi için dövüş şartlarında mantıklı, verimli, doğrudan hedefe giden ve anında etkili olma gibi bazı kriterleri taşımalıdır. Bunlara ilaveten, rakibin gücünü ona karşı kullanmak gibi EFOR GEREKTİRMEYEN bir etkisi bulunmalıdır.

WT her zaman 3 kademeli bir başarı formülünü izlemelidir:

1. Gelene yapış (adaptasyon)
2. Geri giderse birlikte git

3. Yol boşsa ilerle

Sifu Hasan AKIN: Bir makalenizde “WingTsun’un geleneksel olmamama geleneği vardır.” diyorsunuz. Bu ne demektir?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: Bizim için kıymeti olan işe yarayan şeydir. Biz atalarımızın bir zamanlar yaptığı şeyleri değil prensipleri takip ediyoruz. WingTsun sistemi, Ng Mui’nin eski Shaolin Kung Fu’yu değiştirmesinden bu yana geleneksele karşıdır.
Günümüzde kim kendisinin geleneksel şekilde çalıştırılmasını ister ki? İrlandalı yazar George Bernard Shaw’un bir zamanlar dediği gibi “Gelenek ahmak olanların yapıştığı, akıllı olanların ise yollarını aydınlatan bir sokak lambası gibidir.”

Sifu Hasan AKIN: Bir yazınızda “Ve WT’deki sihirli kelime adaptasyondur” diyorsunuz. Diğer taraftan bazıları adaptasyonların WingTsun’un orijinal ruhuna zarar verdiğini düşünmektedir. Bu görüş hakkında ne düşünüyorsunuz?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: Adaptasyon başka stillerden teknikler almak veya onları bu şekilde modifiye etmek değildir. Benim sıra dışı tanımıma göre adaptasyon, bireyin kendisini saldıran kişinin hareketlerine adapte etmesidir. Bu, saldırganın kollarına yapışma gibi bir fikirdir. Adaptasyon az önce “gelenle kal” şeklinde ifade etmiş bulunduğum WT’nin ezeli ana prensiplerinden ilkidir.

Sifu Hasan AKIN: Bir makalenizde “SiFu’m Leung Ting tarafından 10uncu Usta Derecem verilen kadar kendime uzun soluklu değişiklikler yapmaya başlama izni vermedim.” diyorsunuz. Ancak görüyoruz ki, bu seviyelere gelmemiş pek çok usta kendi görüş ve tecrübelerine dayanarak değişiklikler yapmaktadırlar. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: Benim gerçekleştirdiğim değişiklikler ölü veya işe yaramaz tekniklerle, veya kesinlikle formlarla ilgili değil, sadece öğretim sistemiyle ilgilidir. Ben Eğitim Bilimleri Profesörüyüm ve bulgularım ile bilimsel metotlarımı WingTsun’la ilişkilendirmemem büyük yazık olurdu. Şimdi, diğerlerinden beş kat daha hızlı öğretebiliyorum. Geleneksel WingTsun öğretimi bilimsel bir yaklaşım içermiyor. Altüst olmuş bir durum var ve ayakları yere basar hale getirilmelidir.

Örneğin, eğitim kol tekniklerinin temeli olan vücut yerine kol ve bacaklardan başlamaktadır. Bunun aksini yapanlar -maalesef bütün dünyada böyle yapılmaktadır- zaten yetenekli olanı öne çıkarırken, normal öğrenciyi başarısızlık veya sürekli vücut sertliğine doğru sürüklemektedirler. Uzun ve karmaşık hareket serileri ezberlemenin ciddi bir durumda kesinlikle hiçbir değeri yoktur ve adrenalin baskısı altında bile kullanılabilecek kısa uygulamalarla değiştirilmek zorunludur.

Dövüşüyor gibi antrenman yapıp, antrenman yapıyor gibi dövüşmelisiniz.

Bunlara ilaveten, meselemiz asla karşılaşılmayacak 1000 tane soruyu (saldırı) beklemek için 1000 tane cevap (saldırı ve kontra) ezberlemek değildir. Aç öğrencilerime her gün yeni bir balık vermiyorum, onlara nasıl balık tutabileceklerini öğretiyorum.

Sifu Hasan AKIN: Biraz önce diğerlerinden beş kat daha hızlı öğretiyorum dediniz. Bu EWTO’da öğrenci programlarının ortalama süresinin 3 aydan 2 aya düşürülmesi gibi bir şey midir, veya başka bir ifadeyle bu durum öğrenci ve organizasyonun idari yapısını nasıl etkilemektedir?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: Bilimsel çalışmalarım hızlı sonuç almak istiyorsanız geleneksel öğretim yöntemlerinin değiştirilmesi gerektiğini gösterdi. Daha kısa sürede öğretmeyi değil, daha akıllı ve beyin dostu bir yaklaşımla öğretmeyi kastediyorum.

Yerimizin darlığı nedeniyle fazla detaya giremeyeceğim. Ancak, örneğin belirli ChiSau hareketlerini önce sağ kolla veya sol kolla öğretmeye başlamak büyük farklar yaratmaktadır. Geleneklerin dediği gibi öğretime Siu Nim Tau ile başlamak veya önce vücut
eğitimi ile başlamak arasında büyük farklar oluşmaktadır. Formları rehber olarak öğretmek
ile, doğrudan form eğitimiyle başarılmak istenen hedeflere yönelmek arasında ciddi fark
oluşmaktadır. Teknikleri teknik için öğretmek ile prensipleri anlamak için örnek olarak göstermek arasında fark bulunmaktadır.

Öğrencilerimden egzersizleri öğrenmelerini değil, egzersiz yaparak öğrenmelerini istiyorum. WingTsun’u askeri nizamda öğretmek ile bir üniversitede gibi öğretmek arasında büyük fark bulunmaktadır. Öğrencilerimden beyinlerini ve yaratıcılıklarını kullanmalarını istiyorum çünkü bu daha iyi ve çabuk sonuçlar doğurmaktadır.

Sifu Hasan AKIN: WingTsun tekniklerini değiştirmeye izin verilmekte midir?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: Teknikleri değiştirmek sadece izin verilebilir değil, bir dövüşte mecburidir. Sonuç olarak, savunma saldırıyı boşa çıkartırken onunla bütünleşmeli ve ona adapte olmalıdır. Günümüzde ezberleyerek öğrenilmiş standardize veya ölü tekniklerle dövüş sanatları dünyasında çok yol alamazsınız. Müsaade ederseniz tekrar edeyim: WT teknikler değil prensiplerle ilgilidir. Paketlenmiş teknikler yapmıyoruz, bunun yerine rakiple etkileşimde anlık hareketler ortaya çıkaran ebedi prensipler uyguluyoruz.

Burada bir yanlış anlaşılmaya açıklık getirmek isterim. Daha önce de söylediğim gibi içsel
WingTsun’da teknikler sadece prensiplerin daha iyi anlaşılması için örneklerdir. Fakat geleneksel WingTsun’da “Tekniker” dereceleri sadece tekniklere yoğunlaşırken, “Usta”
dereceleri tekniklerde ustalaşmaktadır. Sadece 9. Usta Derece (Man of Arrival) prensipler
boyutuyla düşünmekte ve öğretmektedir. Teknikleri modifiye eden – geliştirdiğini düşünenöğretmenler, bir şeyler yaptıklarına inanırlar. Ancak aslında sadece WingTsun’un
adaptasyon prensibinin ve durumun gerektirdiğini yapmışlardır.

Sifu Hasan AKIN: Bazı kesimler WT’nin orijinalinde derece veya seviyelerin bulunmadığını, bunların daha çok para kazanmak için WT eğitimine eklendiğini öne sürmektedirler. Derece ve seviyelerin öğrencilerin gelişimini yavaşlatarak daha çok para kazanmak üzere dizayn edildiği ifade edilmektedir. Bu eleştirileri nasıl cevaplıyorsunuz?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: Evet, eskiden hocaların bir elin parmakları kadar öğrencisi bulunmaktaydı. Neden dereceye ihtiyaç duysunlar ki? Bugün öğrencilerimiz on binlerle ifade olunmaktadır. Öğrencilerin bildikleri şeylere göre yeni bilgiler öğretmek için bir sınıflandırma yapmak zorundayız.

Sifu Hasan AKIN: Doğruyu söylemek gerekirse WT artık profesyonel bir iş haline geldi. İş olarak WT hakkında ne düşünüyorsunuz?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: Almaya değer bulunan her şeyin bir ücreti vardır ve dövüş sanatları da hiçbir zaman ücretsiz olmamıştır. Eski zamanlarda öğrenciler ücretlerini yiyecek veya ustalarının işlerini yaparak ödemişlerdir.

Sifu Hasan AKIN: EWTO’nun kapsadığı faaliyetlere baktığımız zaman, büyük bir organizasyon olduğunu görüyoruz. EWTO bünyesindeki değişik ve gelişmelerin adaptasyonlarının genç ve daha küçük organizasyonlara göre bir şekilde daha zor olduğunu düşünüyor musunuz? Bunu başarabiliyor musunuz ve nasıl?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: Büyük bir organizasyonun değişiklikler yapmasının daha zor olduğu hususunda en ufak bir şüphe yoktur. Bununla birlikte, değişikliklerin kabul edilebilirlikleri açısından hassas şekilde yani yavaşça ilerlemesi gerektiğinden bu yavaşlık aslında iyi bir şeydir.

Sifu Hasan AKIN: Bir yazınızda “Kendisini aşırı büyük gösterme eğiliminde olanların hepsinin EWTO’dan ayrılmış olduklarına dair güçlü bir izlenimim var. Bu elenmenin güzel bir yanı olarak da bir bütünün içinde küçük bir parça olmak, kabarık egosu olanları tatmin etmemekte ve yararlı bir kendi kendini tedavi olmaktadır.” yazıyorsunuz.

Geriye dönüp baktığınızda, hangi eğitmenler bu gruba giriyorlar? Diğer taraftan, EWTO’dan
egosu haricinde başka sebeplerle ayrılmış başka eğitmenler de var mıdır?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: Hepimiz insanız ve egomuzun, güce duyulan açlığın ve kendi olma isteğinin hareketlerimiz üzerinde ne kadar büyük bir etkisinin olduğunu biliyoruz. Özellikle gençken ve kanımızda hormonlar kaynarken, bu isteklere direnmekte zorlukta yaşamaktayız. Kendimizin de arınmış olmadığı hatalardan dolayı kimseyi suçlamamalıyız. Kendimizde de olan hataları başkalarında görmek bize toleranslı olmayı öğretmelidir.

Sifu Hasan AKIN: Bir makalenizde “Ve ben WingTsun’u spor bilimleri yöntemleriyle açıklanamayan dışsal bir savaş sanatı değil, içsel bir sanat olarak öğretiyorum.” diyorsunuz. İçsel ve dışsal savaş sanatı arasındaki fark nedir?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: İçsel bir savaş sanatı pek çok şekilde ifade edilebilir. Benim kendi WingTsun’um özetle şu şekildedir: Her şey zarif ve efor gerektirmeyen yapıda olmalıdır. Esas olarak saldırganın gücü kullanılmalıdır. Vücut bütünlüğü kuvvetin, zamanlama da hızın yerine geçmelidir. Hiçbir şey ezberlenen tekniklere dayanmamalıdır. Spontane ve yaratıcı olmalıdır. Rakibin saldırısı bizi güvenli bir noktaya taşımalıdır ve karşı saldırımızı tetiklemelidir.

Sifu Hasan AKIN: Chi Sao hakkındaki bir yazınızda “Kavganın başlamasından önce rakiplerin kolları arasında daha uzun mesafe olduğundan, doğal olarak gerçek bir kavgada şartların faklı olduğunu söyleyenler olabilir. Bunun haklı yanları olabilir, fakat benim çalışmam erkekler arasında daha çok “Neye bakıyorsun sen?” şeklinde baş gösteren basit kavga veya “maymun dansı” denilebilecek kavgalara odaklanmıştır.” diyorsunuz. Bu noktadan hareketle, WT’nin “maymun dansı” dövüşleri için iyi olduğu ancak, MMA, UFC, vb. için iyi olmadığı sonucu çıkartabilir miyiz? Buna ilaveten, WT’nin gerçek dövüş şartları ve MMA, UFC gibi şampiyonalardaki dövüş kapasitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: Bence WT, radikal bir bilimsel sistem ve saf dövüş mantığıdır ki; sportif müsabakalar
dahil her türlü amaçla kullanılabilir, su-i istimal edilebilir. Fakat bu beni hiçbir zaman
ilgilendirmemiştir. Buna zamanım da yok ve kendimi maço saldırı veya anlık pusulara karşı
savunmaya adamayı tercih etmekteyim. Ve rehine kurtarma timleri gibi dünya çapında elit
polis ve askeri birimleri eğitiyorum.

Sifu Hasan AKIN: Bir makalenizde Victor Gutierrez için şu şekilde bir ifadeniz bulunmaktadır: “Aslında full-contact WT müsabakası gibi bir birim kurulması, onu (V. Gutierrez) EWTO’nun en mahrem dairesine almamız, gerekli yetkiyle donatıp bütün Avrupa’da hiçbir kısıtlama olmaksızın seyahat edip öğretmesine izin vermemizin esas nedenidir.”Sizce WT Organizasyonlarının böyle bir birime ihtiyacı var mıdır ve niçin?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: 1970’ten bu yana az ya da çok böyle bir birimimiz bulunmaktadır ve şu anda Stephan’ın liderliğinde muhtemelen bu tipteki en iyi birime sahibiz. Fakat bunun sporla hiçbir alakası bulunmamaktadır. Eğitmenler istisnasız tecrübeli asker ve polis kökenli
uzmanlardır.

Sifu Hasan AKIN: WT/WC/VT organizasyonları ve grupları içindeki bu kadar çok bölünme ve ayrışmayı nasıl izah ediyorsunuz?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: 1950lerin sonundan itibaren dövüş sanatları içerisinde aktif olarak bulunmaktayım ve Karate, Taekwondo, Jiu-Jitsu gibi stillerde yaşanan gelişmeleri de gözlemleyebilen bir konumda oldum. Dövüş sanatları eğitmenleri ve öğrencileri toplumu bütün olarak yansıtmakta ve buna benzer bölünmeler her yerde yaşanmaktadır.
Biz dövüş sanatçılarının muhtemelen hepimizin testosteron yüklü ego manyaklar olduğunu göz önüne aldığımızda, EWTO bünyesinde bu kadar çok bölünme yaşanmamıştır. Avrupa
birliğimizde (EWTO) bu açıdan ABD veya Hong Kong’a göre daha az bölünme meydana gelmiştir. Ve sayı olarak büyümeye devam ediyoruz.

Sifu Hasan AKIN: Görüyoruz ki, sizinle çalıştığı dönemden itibaren kolluk birimlerine WT veya WT temelli taktik uygulamaları geniş bir çerçevede öğretmekte olan en önde gelen eğitmen Si-Fu Salih AVCI’dır. Aynı zamanda, muhtelif Wing Chun organizasyonlarının/ eğitmenlerinin Si-Fu Salih AVCI’nın bir WT ustası olduğunu bildikleri için WT/WC’nin kolluk kuvvetlerine öğretildiğini öne sürerek bundan kendileri için sanki eğitimi kendileri veriyormuş gibi menfaat sağlamaya çalıştıklarına da rastlıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani, sırf Si-Fu Salih AVCI kolluk kuvvetlerine ders veriyor diye bu insanların WT/WC’nin kolluk kuvvetlerine öğretildiğini öne sürerek sanki bu eğitimleri kendileri veriyorlarmış gibi menfaat elde etme hakkı bulunduğunu düşünüyor musunuz?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: WT’yi FBI gibi elit polis birimlerine tanıtan kişi olarak, bir Alman polis kuvvetinin yakın dövüş sistemlerini değiştirmek ve bir WT eğitmeni bulmak için arayışta olduklarını öğrenince öğrencim Salih AVCI’yı bu birime tavsiye eden bendim, ve ayrılmış olmamıza rağmen bunları eğitmeye devam ediyor. Bu da eğittiğim ve tavsiye ettiğim öğrencilerin işlerine ne kadar uygun olduğunu gösteriyor.
EWTO, Alman elit askeri birimi olan KSK ile bazı Alman polis birimlerine ders veriyor. Şüphesiz bunu kıskanan ve başarıdan nasiplenmeye çalışanlar bulunmaktadır.

Sifu Hasan AKIN: Önde gelen pek çok eğitmen organizasyonunuzdan ayrılmıştır. Siz ise halen marka ismi olarak “Leung Ting WT”yi kullanıyorsunuz. Siz de “Leung Ting WT”den ayrılarak “Kernspecht WT”yi kurmayı hiç düşündünüz mü?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: Hayır, neden düşüneyim ki? Kültürel ve kişisel görüş farklılıklarımız olmakla birlikte Sifu’m benim Sifu’mdur. Farklı ve güçlü karakterlere sahip çok farklı kişilikleriz. Ben, radikal hedef-odaklı bir WT öğretiyorum, o ise daha geleneksel yapıda öğretmelidir. WT’yi ondan öğrendim, bundan dolayı ona her zaman minnettar kalacağım ve onu bir aile bireyim gibi destekleyeceğim. Yaş olarak benden küçük olsa bile WT
açısından benim “Babam (Si-Fu)”dır.

Sifu Hasan AKIN: WT pek çokları için hobi iken, sizin için bir iş. Sizin hobileriniz nelerdir?

Si-Gung K. R. KERNSPECHT: WingTsun 1970’ten bu yana bilimsel çalışma ve bir iş olarak benim en büyük hobim hatta tutkum olmuştur. İlgi duyduğum diğer şeyler arasında ise okumak, yazmak, hızlı
egzotik araba ve motosikletler yer almaktadır.

 

Sifu Hasan Akın, Wing Tsun’a 1993 yılında başlamıştır. Sifu Akın, Avcı Wing Tsun’da II. Eğitmen Dereceyi Mayıs 2008’de başarılı şekilde tamamlamıştır. 26 Aralık 2010 tarihinde Si-Fu Salih AVCI tarafından “SIFU” unvanı ile onurlandırılmıştır.
Sifu Akın, AVCI SİSTEM Taktik Güvenlik Eğitimi Kursları resmi eğitmenidir. Yalnız veya Si-Fu Salih AVCI’nın asistanı olarak Türkiye ve yurt dışında pek çok kolluk kuvvetine eğitimler vermiş olup, AVCI SİSTEM Taktik Güvenlik Eğitimi programlarının koordinesini gerçekleştirmektedir.

 

© 2012 (Avrupa Wing Tsun Organizasyonu). Her hakkı mahfuzdur.
Siyahkuşak Budo Sporları Web Sitesi hiçbir stil veya branş hakkında kurumsal pozisyon almamakta
olup, bu röportajda yayınlanan görüşler Siyahkuşak veya personelinin görüşlerini yansıtmak
durumunda değildir.
Bu yayın kısmen veya tamamen SİYAHKUŞAK Web.&EWTO’nun yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.
Lütfen taleplerinizi aşağıdaki adrese yönlendiriniz:
SİYAHKUŞAK Web. tlf: 0 536 631 64 62
EWTO-Bürozentrale/EWTO-Trainerakademie
Postfach 110322, 69072 Heidelberg, Germany
Tel. : +49 6221 726 2600
Fax : +49 6221 726 2650
E-Mail : headoffice@ewto.com
Bu yayın, kişisel kullanımlar için https://siyahkusak.com.tr/ adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.

 

www. siyahkusak.com.tr bir Budo Sporları Web Sayfasıdır. Wing Tsun/ Wing Chun, Karate, Taekwondo, Wushu,
Judo, Aikido, Boks, Kick-Boks, Muay Thai, Güreş gibi mücadele sporlarına yer vermektedir. Siyahkuşak,
haberler, makaleler, görüş ve röportajlarla mümkün olanın en iyisini yapan bir spor portalıdır. Siyahkuşak’ın
misyonu, bütün disiplinlere tarafsız yaklaşımını muhafaza ederek, budo sporlarının gençlik ve toplum içinde
bilinirliğine katkı sağlamaktır.

 

Web: www.siyahkusak.com.tr
Adres: Eski Büyükdere Yolu. Sultan Selim Mh.&Cd.
Teknik Sk. No: 7/B, 4.Levent, İstanbul/TURKEY
E-Posta: iletisim@siyahkusak.com.tr
GSM: +90 536 631 64 62

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.